Produkty a služby

Hlavní obory naší činnosti:

Instalatérské práce:

- Provádění rozvodů v bytových domech
- Výměna vodovodních a odpadních stoupaček
- Provádění rozvodů v provozu podniků a výroben

výměna rozvodů vody (PPR svařovaný, tlakové řady od PN 20, ocelové potrubí, PVC - americký plast apod.) kanalizace (HT-systém na gumové kroužky popř. odhlučněné potrubí, PVC KG potrubí apod.) při rekonstrukcích, modernizacích i nové výstavbě.

v případě výměny osinkocementových (s příměsí azbestu) odpadních stoupaček provádíme kompletní zajištění na základě požadavku Krajské hygienické stanice včetně finálního kontrolního měření a vyhodnocení akreditovanou laboratoří.

Výměna ohřívačů vody (bojlerů)

v objemech od 5-ti litrů (průtokové) až do 1000 litrů (zásobníkové) od všech možných výrobců - DZD Dražice, Ariston apod.

Kompletní rekonstrukce koupelen a sociálních zařízení

včetně zajištění návrhu uspořádání zařizovacích předmětů, bouracích, elektrikářských, zednických, sádrokartonářských, topenářských a obkladačských prací - realizace na klíč.

Přípojky vodovodu a kanalizace

včetně zemních prací, instalatérských prací (včetně komunikace se SČVK) a provedení zpětných povrchových úprav (např. obnovení zpevněných ploch apod.) - pro veškeré objekty, Vodovodní přípojky z materiálu HDPE (polyethylen), Kanalizační přípojky z materiálu PVC KG, tlaková kanalizace z materiálu HDPE (polyethylen).

včetně zajištění veškerých nutných povolení i územního souhlasu - realizace na klíč.

Hlavní vodovodní a kanalizační řady

včetně zemních prací, instalatérských prací (včetně komunikace se SČVK) a provedení zpětných povrchových úprav (např. obnovení zpevněných ploch apod.).

Vodovodní řady provádíme převážně z materiálu HDPE (polyethylen) všech dimenzí - svařováním elektrotvarovkami za pomocí svařovacího přístroje. Dále provádíme vodovodní řady z materiálu PVC, tvárná litina apod.

Kanalizační řady provádíme z materiálu PVC KG, ULTRA RIB – korugované, kamenina vč. betonových či plastových kanalizačních šachet.

včetně zajištění kompletního inženýringu potřebného k realizaci a předání stavby.

Osazení podzemních nádrží:

- Čističek odpadních vod vč. lapačů tuků a škrobů
- Čerpacích šachet a jejich revizí
- Akumulačních nádrží pro jímání dešťových vod

zajišťujeme dodávky a montáže jak nádrží plastových tak betonových - biologických čističek odpadních vod, lapačů tuků a škrobů, lapačů ropných látek (parkoviště), přečerpávacích šachet v místech, kde je nutno odpadní vody ze spádových důvodů čerpat, osazení nádrží na akumulaci dešťových vod a dalších zařízení s naší profesí spojených.

Kamerové prohlídky kanalizace

prohlídka kanalizací vnitřních i venkovních o dimenzí 100 – 300mm s pořízením videozáznamu.

Tlakové čištění kanalizace

za pomocí vysokotlakého vozu čistíme hlavní kanalizační rady a kanalizační přípojky vně objektu, ležaté kanalizace v objektech či odpadní stoupačky dimenzí 100 – 300mm.

Bourací a výkopové práce

vč. zajištění zvláštního užívání komunikací (výkopového povolení) na příslušném úřadě, zajištění vytýčení inženýrských sítí, provedení zpětných úprav povrchů a zpětného předání jednotlivým správcům.

Montáže podružných vodoměrů

Celoroční údržby čerpacích stanic všech typů