ČNB Ústí nad Labem

Na objektu ČNB v Ústí nad Labem byla prováděna výměna vnitřní ležaté kanalizace (materiál litina) a výměna kanalizační přípojky.