LINET Želevčice

Výstavba haly - kompletní rozvody ZTI a zařizovací předměty.