Hotel Pomezí Cínovec- tlaková kanalizační přípojka

Realizace tlakové kanalizační přípojky včetně vystrojení čerpací šachty.