Dubí - přeložka vodovodu PVC

Provedení přeložky vodovodu potrubí z materiálu PVC.