Straky - vodovod

Provedení hlavního vodovodního řadu a vodovodních přípojek pro budoucí RD.