Zabrušany - provedení kanalizačních řadů

Jednalo se provedení kompletního odkanalizování obce Všechlapy a Zabrušany a to včetně zemních a dalších prací s realizací spojenými. Akce byla rozdělena na dvě etapy a její součástí bylo provedení několika kanalizačních stok a dvou přečerpávacích zařízení instalovaných ze spádových důvodů.