Vrchlabí, Krkonošská ulice

Provedení hlavního vodovodního řadu z materiálu litina dimenze DN 250 v délce přes 180m, dále dimenze DN 150 a DN 200 celkem přes 110m. Také provedení několika vodovodních přípojek z materiálu HDPE. Osazení šoupat jak na hlavním vodovodním řadu tak pro domovní přípojky. Koordinace s místní vodárenskou společností a předání díla do správy. Součástí realizace bylo i bourání asfaltových a jiných zpevněných ploch a také provedení kompletních zemních prací.