Teplice, Hudcovské Panorama

Výstavba vodovodního řadu, kanalizačního řadu a vodovodních a kanalizačních přípojek do lokality RD Hudcovské Panorama.