Teplice, Anger

Výstavba sportoviště. Součástí zakázky byla realizace dvou dešťových přípojek, splaškové přípojky, vodovodní přípojky a přípojky plynu včetně uvedení povrchů do původního stavu. Součástí akce bylo i zajištění dopravního značení, vyřízení výkopového povolení a vytýčení inženýrských sítí - O2, UPC, SČE, RWE, VO apod.