Sebuzín

Provedení dešťové kanalizace (materiál kamenina) a osazení dešťových vpustí.