Meziboří

Výměna vodovodních řadů včetně zemních prací a zpětných asfaltových úprav.