Hora Sv. Kateřiny

Výstavba hlavních kanalizačních řadů (materiál plast) a betonových revizních šachet s napojením ve stávající čističce odpadních vod. Místo stavby Hora Svaté Kateřiny, Zaječí ulice. Akce byla prováděna ve velmi strmém svahu.