Dubí, Smetanova ulice

Rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek - materiál HDPE.