Muzeum Ústí n/L.

Rekonstrukce a oprava muzea v Ústí nad Labem. Součástí akce byla výměna přípojky vody a přípojky kanalizace. Dále byla realizována výměna kanalizace u objektu.