Dubí - úprava prostranství kostela

Součástí této realizace bylo provedení nové dešťové kanalizace pro odvodnění kostela a přilehlých ploch. Dále provedení vodovodní přípojky pro nově vybudované vodní plochy včetně provedení filtrace.