Polyfunkční objekt Ústí n/L.

Provedení přípojky vody a přípojky kanalizace včetně zpětné asfaltové úpravy. Součástí realizace bylo i vyřízení dopravního značení, vytýčení inženýrských sítí jednotlivými správci (O2, UPC, SČE, RWE, VO apod.), vyřízení zvláštního užívání komunikace na Magistrátu města a také vyřízení náhradní autobusové dopravy s dopravním podnikem města.