Praha Modletice - sklad Billa

Součástí akce byla realizace vodovodu dimenze DN 250 (PN 16) z materiálu tvárná litina včetně provedení zemních prací.